Historie

Slide background
Slide background

Historie

Firmaet blev grundlagt i 1934 af gas- og vandmester Jul Jensen. Der skulle på dette tidspunkt opføres bygninger, hvor der både skulle udføres vand, sanitet og gas. Det pågældende arbejde skulle godkendes for at en autorisation kunne opnås.

I 1937 blev min far, Sigvald Enggaard, ansat som arbejdende overmontør. Det var således ham, der stod for den udvendige produktion. Nogle af deres store arbejdsprojekter var ændring af Odense Rådhus, bygning af Korsløkkeskolen, Ejbyskolen, Odense Teknikum og plejehjemmene Munkehaven og Østerbæk.

Jeg overtog firmaet den 2. januar 1969, hvor jeg fik næringsbrev og derefter autorisation som gas- og vandmester. Firmaet bestod på dette tidspunkt kun af 2 medarbejdere og ingen servicevogne så det var ikke noget stort firma.
Efter overtagelsen blev medarbejderstaben langsomt udvidet – der blev ansat blikkenslager og klejnsmed så vi kunne påtage os flere slags opgaver.

Firmaets adresse var Munkebjergvej 68, hvor det havde været siden sin start, men i 1987 flyttede størstedelen af virksomheden til Skt. Klemens, Møllevej 22, i en nedlagt og ombygget varmecentral, hvor kontor, lager og administration blev samlet.
Firmaet består i dag af 11 medarbejdere og 5 servicevogne og arbejdsområdet er mangfoldigt. Der er store renoveringer, indregulering af brugsvand og varmeanlæg på store anlæg, samt stor serviceafdeling, bygningsarbejde og blikkenslagerarbejde.

Billede: VVS-firmaets adresse Møllevej 22, 5260 Odense S.

Målsætning og firmaprofil for VVS-firmaet Max Enggaard
Firmaet Max Enggaard har sin rod i traditionelt VVS-arbejde, men alt arbejde indenfor VVS-området tilhører vort virkefelt.

Vores grundlæggende mål er at vores kunder får løsninger af høj faglig og teknisk kvalitet, ligegyldigt opgaven.
Målsætningen for firmaet er høj kvalitet, fornuftige priser og god service. Vi vil være dygtigst til det vi beskæftiger os med og vi vil være på forkant af udviklingen, så kan vi tilbyde vores kunder det bedste indenfor VVS.
Udover traditionelt VVS-arbejde og underentrepriser arbejder vi i dag på en række specialområder, bl.a. automatik; styring og behandling af rustfrit stål, tag og facade.
Yderligere kan vi løse rådgivnings- og konsulentopgaver indenfor en række områder, blandt andet energibesparelse, miljøløsninger og planlagt vedligeholdelse.

Vi må stille store krav til os selv, både som organisation og som individer, for at vi, som en mindre virksomhed, kan leve op til vores målsætning. Vi har derfor opbygget et kvalitetssikrings-system, der omfatter hele vor virksomhed. (Beskrevet i specialinstruktionsmappen “Sådan gør vi hos Max Enggaard”)
Dette kvalitetssystem sikrer en hurtig og effektiv kommunikation; at alle kender deres opgaver og er i stand til at gøre det ikke bare rigtigt, men også i høj kvalitet første gang.

Selvom system og ledelse er vigtige for at opnå virksomhedens målsætning, er det dog medarbejderenes indsats, der er afgørende for at målsætningen realiseres.
Vores medarbejderstab er kvalificeret, stabil, ansvarsbevidst og engageret mennesker, der tror på sagen. For effektivt at kunne indgå i de skiftende arbejdsopgaver, er vores medarbejdere fleksible og er i stand til at arbejde selvstændigt.
For at sikre den faglige viden og rutine hos den enkelte medarbejder, har vi udviklet et medarbejdervurderingssystem, der gennem kursuser og intern træning, løbende sikrer at alle medarbejdere er i stand til at løse de stillede opgaver.

Ledelse og organisation
I ethvert firma eksisterer der en fordeling af arbejdsopgaver, ansvar og pligter. Denne fordeling udgør den formelle organisation og finder udtryk i organisationsplanen.
Ved siden af den eksisterer den uformelle organisation, der går på tværs af virksomheden og som får arbejdet til at glide i det daglige.
Et af kendetegnene for en velfungerende virksomhed er at den formelle organisation fungerer godt og støttes af den uformelle.

Ideen med denne organisering er, at få arbejdet til at glide, at kunne hjælpe hinanden og altid handle i firmaets interesse.
Den formelle organisation i firmaet Max Enggaard er bestemt af vore arbejdsopgaver og de metoder vi vælger at løse dem på.
Da vi løser en lang række forskelligartede opgaver, har vi valgt at dele vor arbejdsstyrke op i en række “afdelinger”. Disse støttes i det daglige arbejde af en administration og et lager/værksted.